Martin
Widmark
- LÄSEBÖCKER

Martin Widmark
- BARNBÖCKER


Torsten
Bengtsson

Aschehoug
Norge

Dickens
Detektivbyrå

Landskrona
museum

Major Pantzarnäsa

Oribi

M62 Goddam

Skansen
Stockholm