Major Pantzarnäsa tecknad
för Landskrona museum.
På museet finns ett barnspår
där majoren visar vägen.